foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vypracuji stavební rozpočty HSV - Hlavní stavební výroba (hrubá stavba objektů).

PSV -přidružená stavební výroba (řemesla, dokončovací práce).

V případě menší technické náročnosti i některých profesních celků  - elektro, topení, ZTI (vodovod, kanalizace, plyn), vzduchotechnika.


Seznam služeb


Položkový rozpočet stavby– soupis stavebních prací a dodávek s jejich oceněním, obsahuje i výkaz výměr.


Výkaz výměr - vymezuje množství stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.


Slepý rozpočet – soupis stavebních prací a dodávek bez cen – používá se k výběru dodavatele stavby, kdy dodavatelské firmy do rozpočtu doplní ceny.


Posouzení nabídkových cen dodavatelských firem.


Ocenění slepých rozpočtů - zpracování rozpočtů k výběrovému řízení.


Kontrolní rozpočet stavby – zpracovává se v průběhu provádění stavby.


Podklady a výstup
Podklad ke zpracování rozpočtu může být v papírové nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě – výkresy - soubory typu *.dwg (AutoCad) nebo *.pdf (Acrobat), texty *.doc, tabulky nebo výkazy výměr *.xls (*.xlsx).
Pro tvorbu rozpočtů a stanovení jednotkových cen využívám cenovou základnu URS.
Výstupem jsou tabulky formátu *.xls nebo *.pdf.