foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Cena za rozpočtářské práce je orientační, závisí na povaze a náročnosti.

U rozpočtově méně náročných staveb si účtuji hodinovou sazbu 250,-Kč.

U novostaveb rodinných domů či rekonstrukcí  se cena pohybuje mezi 300,- až 400,-Kč za hodinu.

Na základě zaslaných podkladů Vám orientační cenu - maximální - sdělím.

Upřednostňuji dohodu o ceně předem, formou objednávky odsouhlasené oběma zúčastněnými stranami.

V případě Vaší potřeby drobné dodatečné změny již odevzdané práce si další odměnu nenárokuji.

Pokud je nutná prohlídka či zaměření stavby mimo oblast působnosti účtuji dopravné ve výši 7,-Kč/km.

U větších staveb nebo celků se orientační cena stanovuje z následující tabulky.

 

Cena HSV + PSV (bez ZTI, ÚT, Elektro, VZT)

Náklady na stavbu

Orientační cena rozpočtu - Novostavba

Orientační cena rozpočtu - Rekonstrukce

do 1 mil. Kč

do 3500,-Kč

do 4500,-Kč

do 3 mil. Kč

do 5500,-Kč

do 5800,-Kč

do 5 mil. Kč

do 7500,-Kč

do 10000,-Kč

do 10 mil. Kč

do 10000,-Kč

do 20000,-Kč

do 20 mil. Kč

do 15500,-Kč

do 25000,-Kč

do 50 mil. Kč

do 30000,-Kč

do 50000,-Kč

do 100 mil. Kč

do 40000,-Kč

do 60000,-Kč

 

V případě delší spolupráce poskytnu individuální slevu dle společné dohody.

Nejsem plátce DPH.